ราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 1,400.00 บาท
ช่วงเวลาในการจองโปรโมชั่น
1 กรกฎาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563
ช่วงเวลาในการใช้โปรโมชั่น
1 กรกฎาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563
Merit Wellness & Mind Retreat Resort Samui
ที่อยู่ : 211/1 หมู่4 ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธาณี
อีเมล : Meritresort@gmail.com
เบอร์โทรติดต่อ : 077448545
Visit Website