ราคาพิเศษเรี่มต้นที่ 1200 บาท
ช่วงเวลาในการจองโปรโมชั่น
20 มิถุนายน 2563 - 30 กันยายน 2563
ช่วงเวลาในการใช้โปรโมชั่น
20 มิถุนายน 2563 - 19 มิถุนายน 2563
Montien house
ที่อยู่ : 5หมู่2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320
อีเมล : Info@montienhouse.com
เบอร์โทรติดต่อ : 0813701690
Visit Website